Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Διαφήμιση είναι κάθε πληρωμένη μορφή προώθησης και παρουσίασης αγαθών, ιδεών ή υπηρεσιών από ένα συγκεκριμένο χρηματοδότη.
Ειδικότερα διαφήμιση είναι η απρόσωπη μαζικά επικοινωνία, η οποία περιέχει το στοιχείο της πληρωμής, με τελικό σκοπό τη μετάδοση πληροφοριών και την δημιουργία της ευνοϊκής γνώμης στους καταναλωτές για το προϊόν ή την επιχείρηση που διαφημίζεται και έτσι συμβάλει στην προαγωγή των επιχειρησιακών στόχων.  
Οι διαφημίσεις μπορεί να είναι αποτελεσματικές ως προς την μέθοδο διάδοσης μηνυμάτων, είτε πρόκειται για την δημιουργία προτίμησης σε μια μάρκα (brad), είτε στη διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου.
1.Στρατηγική 
2.Στόχευση 
3.Χωροθέτηση 
4.Επαρκής έρευνα αγοράς

Διαφήμιση σημαίνει "να τραβάς την προσοχή σε κάτι".